Shramik Patrakar Sangh, Ichalkaranji Has Organised ‘Press Day’

Shramik Patrakar Sangh, Ichalkaranji Has Organised ‘Press Day’ With Rotary Club Of Ichalkaranji At Rotary Seva Kendra.